Quen somos, a quen axudamos?

Chanzo a Chanzo é unha cooperativa galega que ofrece un servizo profesional de coidados sociosanitarios tanto a nivel domicilio como en institucións, centrado nas persoas.

A nosa sociedade está fundada por mulleres emprendedoras, con titulación académica como Técnicas en Atención a Persoas en Situación de Dependencia (TAPSD), cunha traxectoria profesional que nos permite ter unha clara perspectiva cara ao enfoque e desenvolvemento das actuacións que debemos levar a cabo coas persoas beneficiarias dos nosos servizos.

Persoas maiores

Persoas en situación de dependencia.

Discapacidade
 • Persoas con algún tipo de discapacidade física, intelectual e/ou sensorial.
 • Persoas con problemas de saúde mental.
Enfermidades crónicas

Apoiar e instruír a persoa usuaria e/ou os seus familiares nas técnicas necesarias para controlar a enfermidade por si mesmos na maior medida posible.

Lesións e/ou enfermidades limitantes
 • Persoas que sufrisen algún tipo de lesión ou accidente e teñan limitada a súa mobilidade temporalmente.
 • Persoas en período de convalecencia (cirurxía, postoperatorio...).

Os nosos servizos

En Chanzo a Chanzo buscamos promocionar a autonomía e calidade de vida da persoa de calquera idade do ciclo vital. Ofrecemos os seguintes servizos sociosanitarios profesionais:

Coidados persoais
Erguer e deitar, aseo, mobilidade activa e pasiva, cambios posturais, vestido, alimentación (oral e enteral).
Servizos de atención psicosocial
 • Apoiar a integración e socialización e fomentar a participación da persoa usuaria na súa comunidade.
 • Fóra do fogar desenvolver servizos de acompañamento en hospitais e xestións que precise a persoa usuaria como servizo complementario.
Coidados sanitarios
 • Prevención de UPP e colaborar co persoal sanitario no seu tratamento.
 • Supervisar e administrar fármacos.
 • Control e rexistro de glucemias, TA, seguimento de diferentes tipos de dietas: adstrinxente, hiposódica...
Coidados do fogar
 • Elaboración de comidas, limpeza básica do fogar e realizar a compra.
 • Orientar na adaptación da contorna para a prevención de riscos e accidentes.
 • Instruír no uso de produtos de apoio.

Filosofía

É a obriga legal e ética que teñen certas profesións de manter o segredo da información que recibiron dos seus clientes. Segredo profesional.

Capacidade dunha persoa para situarse no lugar do outro, comprender, coñecer e entender o que pensa e sente a outra persoa, as súas motivacións e as razóns que explican o seu comportamento. Intentar ver as cousas dende a súa perspectiva.

Vai moito máis alá que a simple audición, implica poñer todos os medios para entender e interpretar correctamente o que a outra persoa nos di amosando interese e colaboración co emisor na súa tarefa de comunicar.

Implica unha busca da consecución de obxectivos, facer fronte aos problemas e atopar solucións. Fomenta o desenvolvemento do pensamento positivo.

É un dos valores fundamentais que o ser humano debe ter sempre presente á hora de interactuar con outras persoas para apreciar o valor social e as súas diferenzas.

A intelixencia de aceptar que hai outras opcións sobre unha mesma acción ou idea.

Glosario

Sinceridade, sinxeleza, sinerxía, saúde, simpatía, servizo e serenidade.

Actividades da vida diaria.

O labor do/a TAPSD baséase en fomentar a autonomía das persoas independentemente do seu grao de dependencia.
Atender as persoas en situación de dependencia no ámbito domiciliario e institucional, co fin de manter e mellorar a súa calidade de vida, realizando actividades asistenciais e non asistenciais, psicosociais e de apoio á xestión doméstica, aplicando medidas e normas de prevención e seguridade, e derivándoas a outros servizos en caso necesario.

Tensión arterial.

Úlceras por presión.

Contáctanos

Servizos sociosanitarios profesionais ao teu carón

Queres contactar con nós? Chama ao 722263647

Coidado profesional sociosanitario ao teu carón. Falamos?